Zakład Zjawisk Międzyfazowych został utworzony uchwałą Senatu UMCS  w 1997 roku jako jeden z czterech zakładów wchodzących w skład obecnej Katedry Chemii Fizycznej. Tematykę badawczą i wyposażenie odziedziczył po zespole badawczym istniejącym w Katedrze Chemii Fizycznej i Elektrochemii, której kierownikiem był prof. dr hab. Andrzej Waksmundzki.

        Zespół ten zajmował się problematyką związaną z fizykochemią flotacyjnego wzbogacania i wzbogacania takich minerałów jak: fosforyty z Annopola, siarka, węgiel i siarczkowe rudy miedzi.

        Pierwszym kierownikiem Zakładu był prof. dr hab. Wiesław Wójcik a od roku 2001 kierownikiem jest prof. dr hab. Bronisław Jańczuk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Zakład Zjawisk Międzyfazowych UMCS