Prof. dr hab. Bronisław Jańczuk

Prof. dr hab. Emil Chibowski

Prof. dr hab. Wiesław Wójcik

Prof. dr hab. Lucyna Hołysz

Prof. dr hab. Anna Zdziennicka

Dr hab. Agnieszka Wiącek

Dr hab. Katarzyna Szymczyk

Dr hab. Aleksandra Szcześ

Dr Małgorzata Jurak

Dr Joanna Krawczyk

Dr Konrad Terpiłowski

Mgr Robert Ogonowski


Doktoranci:

Mgr inż. Anna Taraba

Mgr inż. Andrzej Lewandowski

Mgr Magdalena Szaniawska

Mgr Agata Gozdecka

 

 

 

 

 

© Zakład Zjawisk Międzyfazowych UMCS